Fiskviks Intresseförening

Medlemsavgifter

Årsavgift för enskild person 50:-/år

Årsavgift för familj 100:-/år

Stödmedlem är också helt okej att vara. (valfri summa)

 

Betala in på Bankgiro 5675-4278 ange namn och adress.

Kontakt med vår kassör Maria Eriksson Qvist kan göras på telefon: 0652-150 08

Styrelsen

Ordförande: Ammi Johansson

Sekreterare: Caroline Nordholm Jakobsen

Kassör: Maria Eriksson Qvist

Övriga styrelseledamöter:

Germund Jakobsen, Ingalill Råbom

Suppleanter: Leif-Erik (Putte) Pettersson, Tord Amré

Revisor: Stefan Östlund