Städning av stranden!

28/09/2018

Städning av Fiskviksstranden. Vi behöver frivilliga, kontakta Maria Eriksson!