Kallelse årsmöte 11 juli 2019

14/01/2019

Fiskviks Intresseförening. Tid meddelas senare.

Anmälan till Maria Eriksson Quist. 073-1809621

Vi behöver nya intresserade av styrelsearbete!

Dagordning

Val av styrelse och ordförande.

Verksamhetsberättelse 2018-2019.

Medlemsrekrytering.

m.m.