Fiskvik har nu badtid på fredagar mellan 17 och 18

Man betalar medlemsavgift till Fiskviks intresseförening 100 kr/fam

och 50 kr/person så får man bada h.t 2018 och v.t 2019.

VIKTIGT! Barn badar under målsmans uppsikt och ansvar!